• banner-01
  • banner - 02
  • banner - 03

Hướng dẫn sử dụng xe

Hệ thống dây đai an toàn
10:50:00 - 12/01/2016
Lái xe an toàn
10:46:47 - 12/01/2016
Mã hóa động cơ
10:41:04 - 12/01/2016
Phanh ABS
10:40:11 - 12/01/2016
Phụ tùng chính hiệu
10:38:31 - 12/01/2016
Tự chăm sóc xe
10:37:27 - 12/01/2016
Chính sách bảo hành xe
10:34:40 - 12/01/2016
Túi khí an toàn
10:32:06 - 12/01/2016
Bảo dưỡng định kỳ xe
10:28:35 - 12/01/2016
Hộp số
10:24:23 - 12/01/2016
Đồng hồ Táp lô
09:15:10 - 08/01/2016